Can Sağlığı / Standart Plan
Yapı Kredi Sigorta'nın en yaygın ürünü olan Can Sağlığı Sigortası, sağlık ihtiyaçlarımızın tamamını, pek çok ek hizmeti de kapsayacak şekilde karşılayan, her bütçeye uygun, kişiye özel alternatifler sunmakta.

Standart Plan, hastanede yatarak tedavi gerektiren sağlık giderlerinizi teminat altına alarak, size kapsamlı güvence sunan, en ekonomik plan.

TEMİNATLAR

Hastane Hizmetleri Teminatı
Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil ve bu teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi, koroner anjiografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL) giderleri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yılından itibaren karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına alınırken, ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapakçığı vb) de Hastane Hizmetleri Teminatı'ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler 750 TL limit ve %80 teminat yüzdesi ile Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Ameliyat Öncesi Teşhis veya Ameliyat Sonrası Teşhis ve Tedavi Teminati
Sadece Standart Plan'da bulunan bu teminat ile; Yurt İçi Hastane Hizmetleri teminatınız kapsamında karşılanan ameliyatlardan en fazla 60 gün önce aynı saglık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan laboratuar, röntgen ve teşhis için gerekli diger işlemler veya ameliyatı takiben hastaneden taburcu oluşunuzdan en fazla 60 gün sonra aynı sağlık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan tedaviler ve teşhis işlemleri, yıllık 750 TL limit ile Hastane Hizmetleri teminat yüzdeniz oranında güvence altına alınır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü
Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yas ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini yıllık limit dahilinde kapsamaktadır. Yas ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler:

Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sinirlidir.

Tetkikler:

1. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, 0-18 yas arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır.

2. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA AC Grafi; 19-40 yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

3. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır.

4. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, PSA; 41 yas üzerindeki erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminati kullanımı listesi poliçenizin ekinde yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi Sigorta Aile Hekimlerince gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatinizi kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden, evinize veya işyerinize en yakin olan kurumu seçmeniz ve randevu alarak, Aile Hekimi'ne gitmeniz yeterli olacaktır.


Ferdi Kaza Teminatı
Sigortalının kaza sonucu yasamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kisiler için geçerli değildir.

Telemed24 Hizmet Ağı
Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince, sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim muayenehaneleridir.

TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları anlaşmalı hekim muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi Sigortanın TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye'de geçerli daha dar kapsamlı anlaşmalı saglık kurumu grubudur.