Bireysel Yaşam Sigortaları / Gelir Güvencesi
Teminatlar Nedir?

Gelir Güvencesi Sigortası, siz yeni bir iş buluncaya ya da işinizin başına yeniden dönünceye kadar geçecek sürede, mutfak harcamalarınızın karşılanmasını, telefon, elektrik gibi fatura ödemelerinizin aksamamasını sağlar.

Sigorta süresi içerisinde gelir kaybına yol açacak beklenmedik durumlarda (istem dışı işsizlik, geçici iş görememe ya da uzun süreli hastanede yatarak tedavi) bu durumun ortaya çıktığı andaki istihdam durumunuza bağlı olarak size uygun olan teminattan yararlanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra olası bir yaşam kaybı durumunda ailenize, tam maluliyet durumunda ise size tazminat ödenir.

Hangi Teminattan Hangi İstihdam Durumunda Yararlanabilirsiniz?

Faydalanacağınız teminatlar riskin gerçekleştiği andaki istihdam durumunuza göre belirlenir.

İstem Dışı İşsizlik Teminatı: Bir işveren yanında bordrolu çalışırken kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişilerin uğradıkları gelir kaybını güvence altına alır.

İstem Dışı İşsizlik Teminatından yararlanacak kişiler, aynı iş yerinde 12 ay boyunca aralıksız çalışmış ve İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış çalışanlardır.

Geçici İş Göremezlik Teminatı: Kamu ya da serbest çalışanların, poliçede tanımlanan bir olay neticesinde geçici olarak iş göremez hale gelmeleri durumunda sigortadan yararlanmasını sağlar.

Gündelik Hastane Teminatı: Herhangi bir işte çalışmayanların (öğrenci, ev hanımı gibi) bir kaza veya hastalık sonucu 7 günden daha uzun süren yatarak hastane tedavilerinde tazminat ödemesini kapsayan bir teminattır.

Ne Kadar Prim Ödemeniz Gerekiyor?

Gelir Güvencesi Sigortası’nın amacı siz yeni bir iş buluncaya ya da yeniden işinizin başına geçinceye kadar temel ihtiyaçlarınızı karşılamaya yöneliktir. Bu nedenle gelirinizin belirli bir kısmı teminat altına alınmaktadır.

Gelin örneklerle açıklayalım:

Örnek 1: Aylık brüt maaşı 1.200 TL olan bir kişinin istem dışı işsizlik, geçici iş görememe ya da uzun süreli hastanede yatarak tedavi durumlarında ödenecek aylık tazminat tutarı 450 TL, yaşam kaybı ve tam maluliyet durumlarında ödenecek tazminat tutarı 4.500 TL'dir. Aylık 14,06 TL prim ödemeli Gelir Güvencesi paketi ilgili teminatları sağlamaktadır.

Örnek 2: Aylık brüt maaşı 750 TL olan bir kişinin istem dışı işsizlik, geçici iş görememe ya da uzun süreli hastanede yatarak tedavi durumlarında ödenecek aylık tazminat tutarı 300 TL, yaşam kaybı ve tam maluliyet durumlarında ödenecek tazminat tutarı 3.000 TL'dir. Aylık 9,37 TL prim ödemeli Gelir Güvencesi paketi ilgili teminatları sağlamaktadır.

Tazminat ödemeleri gün esaslı yapılacaktır.

Bilmeniz Gerekenler

Sigorta süresi 1 yıldır. Aksi kararlaştırılmadıkça her yıl 1 yıl süreyle uzatılabilir.

Sigorta başlangıç yaşı 18-60 yaş arasındadır. Sigorta başladıktan sonra uygun şartlarda 65 yaşına kadar yenilenebilir.

Primler sigorta teminat tutarına göre belirlenir.

Poliçe Türk Lirası olarak düzenlenir.

Vefat ve maluliyet teminatı zorunlu teminattır. Dönüşümlü teminatlarda (istem dışı işsizlik, geçici iş görememe ya da uzun süreli hastanede yatarak tedavi), sigortalı gelir kaybının ortaya çıktığı andaki istihdam durumuna bağlı olarak bu teminatlardan sadece birisine hak kazanır.

Gelir Güvencesi Sigortası’nda istem dışı işsizlik teminatından yararlanabilmek için, ayrıldığınız iş yerinizde en son 12 aydır aralıksız çalışmış olmanız ve Türkiye İş Kurumu’ndan işsizlik ödeneği alıyor olmanız gereklidir.

İstem dışı işsizlik teminatı, geçici iş göremezlik teminatı ve gündelik hastane teminatı için muafiyet süresi sigorta başlangıç tarihinden itibaren 180 gündür.

Tazminat, istem dışı işsizlik ya da iş göremezlik durumunun ortaya çıkmasından sonra 60 günlük, gündelik hastane tazminatının ödenebilmesi için hastaneye yatıştan sonra 7 günlük bekleme süresi sonunda ödenmeye başlar. Bekleme süresi için ödeme yapılmaz.

İstem dışı işsizlik, iş göremezlik ve gündelik hastane tazminatları, muafiyet ve bekleme sürelerinin sonunda en fazla 6 ay boyunca ödenir.

Bir sigortalı vefat veya maluliyet dışında kalan istem dışı işsizlik, iş göremezlik ve gündelik hastane tazminatı teminatlarından en çok iki kez/toplam 12 ay yararlanabilir.